Revize vodních skluzavek a tobogánů

Tel.:
E-mail:
773 693 100
skala@revizetob.cz

ČSN EN  1069-1    Vodní skluzavky     Část 1 : Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – účinnost červenec 2011
ČSN EN  1069-2    Vodní skluzavky     Část 2 : Pokyny – účinnost srpen 2011

Vážení provozovatelé vodních skluzavek a tobogánů

Na základě ustanovení  ČSN EN 1069-1 a 1069-2 mají provozovatelé vodních skluzavek a tobogánů povinnost zejména:

  1. Vést provozní deník skluzavky
  2. Zpracovat posouzení rizik provozu skluzavky
  3. Nechat si každoročně překontrolovat skluzavku nezávislým expertem třetí strany

Protože provádění revizí může provádět pouze nezávislý expert třetí strany (ne provozovatel ani dodavatel skluzavky) obracejte se prosím na  kontakt: