Revize vodních skluzavek a tobogánů

Tel.:
E-mail:
773 693 100
skala@revizetob.cz

 Proč provádět revize vodních skluzavek?

Norma podrobně řeší podmínku zajištění bezpečnosti provozu vodních skluzavek a tobogánů. Revizní protokol podá provozovateli skutečný obraz o stavu zařízení, které provozuje a s jehož provozem mu hrozí nebezpečí vzniku mimořádné události. Revizi provádí expert nezávislé třetí strany (tedy ani provozovatel, ani dodavatel zařízení), s nezbytnými technickými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vodních skluzavek.
Revize vodních skluzavek se dá přirovnat k technické kontrole automobilu. S automobilem bez technické kontroly se dá jistě jezdit, ale pokud  s takovým automobilem způsobíte dopravní nehodu (byť nezaviněnou), posuzuje se tato nehoda tak, že se takový automobil nesmí na pozemní komunikaci vůbec pohybovat. To samé platí pro provoz vodních skluzavek, které denně navštíví mnoho návštěvníků a ne všichni se chovají dle daných pravidel. Provozovatel se pak snaží při šetření mimořádných událostí vyvinit a dokázat, že učinil veškerá opatření vedoucí k předcházení vzniku mimořádné události a minimalizaci rizik spojených s provozem dané atrakce.

Co je účelem revizí?

Revize skluzavky je velmi důležitá a podle výše jmenované normy je nutné ji provádět jedenkrát za rok. U sezónních provozů (venkovní koupaliště) je potřeba ji provést před zahájením provozu. Protože jsou vodní skluzavky a tobogány během provozu nejzatíženějšími atrakcemi a to návštěvníky od velmi raného věku až po ty dříve narozené, je povinností provozovatelů zajistit bezpečný provoz těchto zařízení.  Revizní kontrola zmapuje všechna možná technická rizika, která by mohla vzniknout při užívání skluzavek a tobogánů a mohla by ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků.

Pro ilustraci lze uvést některá zjištění, která jsou zaznamenána při revizních kontrolách.

Netěsnost spojů skluzavky, kdy dochází k posunu spoje a možnému zranění při sjezdu

Netěsnost spoje

Netěsnost spoje

Dále dochází při provozu skluzavek například k poškození kluzné plochy.

Poškození koryta tobogánu

Poškození koryta tobogánu

Foto zobrazje proražení koryta tobogánu, které může přivodit nepříjemné poranění návštěvníků.

Revize také odhalí zátěž konstrukce bazénovou vodou repektive působení chlóru na ocelové konstrukce

Zátěž na kovové konstrukce

Zátěž na kovové konstrukce

Zařízení provozovaná v bazénových provozech, která užívá nespočet návštěvníků, je nutné mít pod kontrolou a zajistit, abychom my, naše děti, případně vnoučata, měli důvěru v to, že když se spustíme ze skluzavky, nebo skočíme do tobogánu, odneseme si nezapomenutelné zážitky, které nebudou zatíženy nepříjemnými prožitky.

Více informací získáte na kontaktu: